Veterinární klinika pro malá zvířata
Aktuality
Vážení klienti, prosím seznamte se změnou v poskytování pohotovostních služeb. Pohotovostní ošetření budeme nadále poskytovat každý den včetně víkendů a státních svátků, ale pouze v předem určených hodinách. V případě akutních stavů mimo naše ordinační nebo pohotovostní hodiny je pro Vás domluvena možnost ošetření na nejbližším pracovišti s 24-hodinovým provozem, kterým je Veterinární klinika Růžodol v Liberci, tel. 485 103 881.
Veterinární klinika Bedrníkovi s.r.o., zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42836. IČ 07722141, U Nisy 4902/18, Jablonec nad Nisou 466 01.
Na co se ptáte
Jaké jsou veterinární podmínky pro vstup zvířat v zájmovém chovu z Ukrajiny?

Ветеринарні умови для ввезення домашніх тварин з України на територію Чеської Республіки


I. Відповідно до Регламенту (ЄС) № 576/2013 Європейського Парламенту та Ради про некомерційні перевезення домашніх тварин та скасування Регламенту (ЄС) № 998/2003 в якості стандарту для ввезення собак, кішок і фредок (домашніх тхорів) з України на територію ЄС за наступних умов 

 ідентифікація тварини за допомогою мікрочіпа (або татуювання, якщо здійснено до 2. 7. 2011), 

 дійсна вакцинація проти сказу (тварина повинна бути мікрочіпована або татуювання - обовязково перед вакцинацією від сказу), 

 серологічне обстеження на сказ (його можна провести не раніше, ніж через 30 днів з дати вакцинації проти сказу і не менше ніж за 3 місяці до дати переміщення тварини на територію ЄС. Серологічне дослідження повинно проводитися в лабораторії, схваленої ЄС. Мінімальний рівень захисних антитіл проти сказу повинен бути приблизно дорівнює 0,5 МО / мл або вище.), 

 гармонізований ветеринарний сертифікат для в'їзду в ЄС, виданий офіційним ветеринарним лікарем. 


II. Державна ветеринарна адміністрація дозволяє у зв'язку з винятковою ситуацією в Україні в'їзд собакам, кішкам, фредкам (домашні тхори), які супроводжують своїх власників / інших осіб з України і не відповідають вищевказаним умовам чинного законодавства, за умови обовязкового виконання таких вимог. З метою захисту території Чеської Республіки від занесення сказу (Чеська Республіка без сказу з 2004 року) власникам / іншим особам наказано 

1. забезпечити, щоб собаки, кішки і фредки (домашні тхори) розміщені на території Чеської Республіки після вступу були в 10-денному карантині (карантин означає, що тварина перебуває під постійним наглядом власника / іншої особи) за місцем перебування, 

2. забезпечити протягом 72 годин з дати в'їзду в Чеську Республіку клінічне обстеження тварини приватним ветеринарним лікарем, щоб визначити, чи проявляються у тварини клінічні ознаки сказу. Якщо це тварина ще не ідентифікована, то приватний ветеринарний лікар тварину означить мікрочіпом. Приватний ветеринарний лікар повинен записати дані тварини (принаймні: попис і номер мікрочіпа) і видати документ про огляд, 

3. забезпечити повторне клінічне обстеження тварини між п'ятим і десятим днем карантину у приватного ветеринариного лікаря. Якщо у тварини немає клінічних симптомів сказу, тварина буде вакцинована проти сказу і буде видано картку щеплення або паспорт домашньої тварини, 

4. передайте через приватного ветеринарного лікаря місцевому управлінню Державної ветеринарної адміністрації заповнену анкету з інформацією про тварину (додаток).

У разі, якщо тварина в карантині травмує людину, загине або проявляються ознаки захворювання з нервовими симптомами, власник / інша особа зобов'язана без зволікання організувати огляд тварини приватним ветеринарним лікарем.Autor: MVDr. Marcela Bedrníková
menu
Jak nyní funguje naše pohotovost?

Pohotovostní ošetření Vám po domluvě na telefonu 606 622 104 poskytneme každý den včetně víkendů a svátků v době od 18 do 20 hodin večer a navíc od 8 do 10 hodin ráno o víkendech a během svátků. V případě potřeby neodkladného ošetření mimo naše ordinační anebo pohotovostní hodiny je domluvena spolupráce na nejbližším pracovišti s 24 hodinovým provozem, což je Veterinární klinika Růžodol v Liberci, tel. 485 103 881.
Potřebujete-li pomoc, prosím, nejezděte bez předchozí telefonické domluvy, volejte vždy ve výše uvedených hodinách na číslo naší pohotovosti 606 622 104 a domluvte se na možnosti ošetření předem, případně v době mimo naši pohotovostní službu na číslo růžodolské kliniky 485 103 881.
Proč?
1. Leckdy je třeba už během cesty poskytnout jednoduchou první pomoc, kterou podle instrukcí snadno zvládnete a šance Vašeho zvířátka na úplné uzdravení tak můžete zvýšit.
2. Lékař se může připravit předem na příjem konkrétního pacienta a neztrácí cenný čas v často kritické situaci.
3. Včas se dozvíte, pokud se Vám z důvodu péče o jiné pacienty v život ohrožujících stavech nemůžeme okamžitě věnovat a můžeme Vám poradit, jak situaci řešit.
4. Sloužící veterinář může včas informovat svého kolegu, pokud ho bude při ošetření třeba.

Pohotovostní ošetření probíhá na jabloneckém pracovišti, kde disponujeme přístrojovým vybavením pro řešení i závažných problémů.

Za ošetření mimo ordinační hodiny se platí pohotovostní příplatek 1 000 Kč, během státních svátků 2 000 Kč.

Pokud nejste našimi klienty, prosím volejte nejprve veterináře, který Vaše zvíře zná a ví o jeho obtížích a případné léčbě, která u něj probíhá. Pokud jej nemůžete zastihnout, anebo nejste místní, samozřejmě Vám rádi pomůžeme též.

Autor: kolektiv kliniky
menu
Informace k mimořádnému provozu

Vážení klienti,
provoz bude v jablonecké klinice omezen na předem objednané pacienty, které budeme ošetřovat každý pracovní den mezi 10 – 18 hodinou. Objednávejte se, prosím, na veškerá ošetření, včetně krátkých preventivních (např. stříhání drápků), a to telefonicky na čísle jablonecké recepce 483 300 874, mailem na info@naspandoktor.cz či SMS zprávou na 606 622 104. Objednat se můžete (a to vždy telefonicky) i v den požadovaného ošetření, pokud budou volná místa. Neobjednaným klientům nezaručíme, že je budeme moci ošetřit.
Tanvadská ambulance bude otevřena každý pracovní den od 14 do 17 hodin, opět přednostně pro předem objednané klienty. Potřebujete-li ošetření, prosím, objednávejte se na stejných číslech a adresách jako do jablonecké ordinace, ale uveďte, že chcete ošetření v Tanvaldu. V pracovní době tanvaldské ordinace se můžete objednat i na čísle 483 396 400.
Pokud nebereme telefon, pečujeme o pacienta, nespěcháte-li, pošlete prosím SMS zprávu s žádostí o objednání, jakmile to bude možné, zavoláme Vám zpátky.
Všechny klienty žádáme, aby svůj příchod avizovali zvonkem, sami nevstupovali do obsazené čekárny, po příchodu si ošetřili ruce dezinfekčním přípravkem, dodržovali minimálně 2 m rozestupy a měli po celou dobu nasazeny roušky.
Majitele s příznaky respiračních onemocnění, anebo s možným stykem s onemocněním v anamnéze, prosíme, vždy na tuto skutečnost předem upozorněte a nikdy nenavštěvujte ordinaci osobně.
Děkujeme za respektování výše uvedených opatření a za Vaši ohleduplnost k ostatním.
Za celý kolektiv kliniky
MVDr. Marcela Bedrníková

Autor: MVDr. Marcela Bedrníková
menu
O novém nařízení o čipování psů

Vážení klienti,
prosím věnujte pozornost následujícímu textu.
Dnem 1.1.2019 vstupuje v platnost nové nařízení, týkající se možná i Vás a Vašeho psa.
Máte-li svého psa čipovaného, dále číst nemusíte, protože nové nařízení splňujete již nyní.
Máte-li staršího psa, tetovaného před 3.červencem 2011 a jeho tetování je stále čitelné, pro Vás rovněž žádné nové povinnosti nenastávají.
Ostatní chovatelé jsou povinni mít svého psa od 1.1.2020 označeného mikročipem, jinak nebudou úředně splňovat zákonnou povinnost jeho očkování proti vzteklině, i když svého psa očkovaného mít budou. Tedy – bez čipu není od 1.1.2020 očkování proti vzteklině právně platné a v případě, že bude třeba jej prokázat, nebude stačit pouhý zápis v očkovacím průkazu či známka na obojku. Nebude-li mít čip, bude na Vašeho psa bohužel úředně pohlíženo jako na nevakcinovaného. Rovněž je nutné, aby bylo číslo čipu uvedeno v očkovacím průkazu či pasu Vašeho psa.
Cena čipu s aplikací a registrací u příslušného výrobce/distributora čipů se pohybuje okolo 560 Kč ve standardní velikosti, cena levnějšího (pouze aplikace a čip, bez registrace) okolo 270 Kč.
Níže je uvedena formulace přesného znění nového nařízení.

Chovatel (tedy každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat a to i po přechodnou dobu) je povinen od 1.1.2019 zajistit platné očkování proti vzteklině. Podle Zákona o veterinární péči č. 166/1999 Sb. a jeho souvisejících novel je očkování psa proti vzteklině platné pouze tehdy, pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu EU o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetování, provedeným před 3.červencem 2011.
Chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem (čipem), který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.


Možnosti registrace čipu
(registrace není povinná, ale na zvážení, viz níže)

Legislativa říká:
Povinnost čipování navazuje na novelu veterinárního zákona (č. 166/1999 Sb.) a ustanovení povinnosti chovatele zvíře nechat očkovat proti vzteklině. Nově platí, že pes, který nebude k 1.1.2020 nezaměnitelně označen (mikročipem nebo tetováním provedeným do 3.7.2011) nebude mít právně platné očkování proti vzteklině, i když očkovaný je.

Psa mám očkovaného proti vzteklině a nově načipovaného, co dál:
Aby měl čip pro zvíře i Vás, kromě povinnosti jej mít, i další využití, je dobré číslo čipu zaregistrovat. V České republice bohužel neexistuje jednotný centrální registr, je tedy vhodné čip registrovat vícekrát. Čím více záznamů v registrech, tím větší šance, že se Vaše zvíře v případě zaběhnutí či ztráty vrátí brzy domů.

Kde a jak registrovat čip?
Číslo mikročipu je 15 místné alfanumerické označení (např. CZE2030981….)
Jak zjistit číslo čipu? Číslo čipu zjistí veterinář odečtením čtečkou čipů a nebo jej máte zapsané v očkovacím průkaze.

Pozn.: Toto číslo čipu doporučujeme zaznamenat i na jiné místo, např. do mobilního telefonu, kalendáře, atd., lze jej nosit jako přívěšky na krk, …

Registry mikročipů a cena za registraci
IFTA registr - zdarma
http://www.iftaregistr.cz/

Český registr zvířat z.s. - cena od 160 Kč
https://www.czpetnet.cz/

Národní registr - pro čipy Datamars zdarma, ostatní od 198 Kč
https://www.narodniregistr.cz/

BackHome – pro čipy BackHome zdarma, ostatní od 200 Kč
https://www.backhome.cz/

Centrální evidence zvířat a věcí ČR - od 240 Kč
http://www.identifikace.cz/

PET2Me – český a mezinárodní
https://www.pet2me.eu/ - od 200 Kč


Mezinárodní registry: Vhodné zejména pro zvířata cestující a v žijící pohraničí
PETMAXX
http://www.petmaxx.com/ - propojen s Národním registrem majitelů zvířat (https://www.narodniregistr.cz/)

EuroPetnet
https://www.europetnet.com/ - česká verze https://www.czpetnet.cz/, cena od 160 Kč, propojen s mezinárodní databází s evropským registrem zvířat European Pet NetworkAutor: kolektiv kliniky
menu
Nové údaje o naší praxi od 1.1.2019

Na základě aktuální úpravy právní normy jsme se rozhodli pro změnu statusu ze sdružení OSVČ na formu nově založené právnické osoby. Tou je od 1.1.2019 Veterinární klinika Bedrníkovi s.r.o., zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42836, IČO 07722141, DIČ CZ07722141. Kromě hlavičky naší firmy se nic jiného nemění.

Autor: MVDr. Marcela Bedrníková
menu
O porodu?

Fena je březí průměrně 62 - 63 dní, s možnou odchylkou 2 dny, ale i větší. Záleží na přesném datu početí, které může být v případech vícenásobného krytí nejisté, počtu a velikosti vyvíjejících se plodů a na dalších okolnostech. Březost delší než 65 dní je provázena rizikem příliš velkých plodů a tedy možných komplikací. V tomto případě doporučujeme ultrazvukové nebo rentgenologické vyšetření kvůli ověření velikosti štěňat.
Březost je zjistitelná ultrazvukovým vyšetřením od 24. dne, kdy už je možné orientačně spočítat počet vyvíjejících se zárodků. Od 42. dne je možné přesný počet plodů potvrdit i rentgenologickým vyšetřením.
Od 50. dne březosti každý den dvakrát (i třikrát) ve stejnou dobu měřte tělesnou teplotu feny (naolejovaným teploměrem v konečníku) a zapisujte si ji. Jakmile poklesne o 1 až 1,5 °C, očekávejte porod do 12 - 24 hodin.
Blížící se porod můžete také rozpoznat podle změn v chování feny, která je většinou neklidná, popochází, olizuje si vulvu a zrychleně dýchá. Nezapomeňte na časté venčení. Můžete již pozorovat první stahy břicha.
Feně nabízejte čistou vodu i malé, ale častější, dávky kvalitního krmiva. Je důležité, aby měla sílu tlačit. Do jídla ji ale nenuťte. Je dobré mít připravenu i speciální vysokokalorickou pastu pro rodící feny, kterou můžete podat v případě, že fena nechce jíst.
Začátek porodu nám včas telefonicky oznamte. Budeme o vás vědět a bude-li třeba, můžeme rychleji zasáhnout.

Porod probíhá v několika fázích.
V přípravné fázi dochází k prvním stahům, které můžete pozorovat i na břišní stěně. Dochází k postupnému uvolňování porodních cest, vulva je zduřelá a objevuje se první, světlý výtok, což je hlenová zátka z děložního krčku. Fena je neklidná, hledá si místo k porodu, některé vyhledávají přítomnost člověka, jiné se spíš snaží schovat. Chovejte se s citem, vyjděte fence vstříci a nechte ji, ať si místo k porodu vybere. Nenuťte ji ležet na jednom místě, zbytečně tak můžete porod prodloužit. První fáze může trvat krátce, jen několik hodin, ale třeba i celý den. Důležité je sledovat barvu výtoku, nejlépe bílým kapesníčkem lehce otřít vulvu a podívat se na jeho zbarvení.
Ve chvíli, kdy se objeví první výtok zelené až černozelené barvy, anebo krvavě zbarvený výtok, které znamenají odloučení placenty od děložní stěny, začíná druhá, vypuzovací fáze porodu.
Do 1 hodiny po objevení se takto zbarveného výtoku by se první štěně mělo narodit. Neobjeví-li se, může se jednat o problém. V tomto případě volejte číslo pohotovosti.
Každé štěně se rodí samostatně, hlavičkou anebo zadečkem napřed. Plodové obaly jsou většinou prasklé, ale někdy může být štěňátko ještě zabalené. Fenka štěňata očistí sama, ale neví-li si rady, pomozte jí a štěňátko z obalů opatrně vyprostěte a osušte. Třením tělíčka stimulujete dýchání. Porodní cesty jsou zvlhčené a kluzké, díky plodové vodě, fenku ale neotírejte. Stahy jsou nyní silné. Pokud je štěňat větší množství, jsou drobnější, takže většinou nebývá žádný problém a fenka rodí snadno, štěňata mohou přicházet na svět i po dvaceti minutách. Interval může být ale i dvě až tři hodiny, podle sil fenky, intenzity stahů a velikosti a množství štěňat. Máte-li pocit, že štěně „uvízlo“ v porodních cestách, můžete jemným tahem za tělíčko štěněte fence pomoci jej porodit.
Pupeční provazce fenka většinou překousne, přesto každý po narození zkontrolujte, podvažte asi 1 cm od břišní stěny štěněte a za dalším asi 1 cm odstřihněte. Používejte vydezinfikované nástroje a podvázaný pupíček můžete také jemně potřít dezinfekcí. Rychleji pak zasychá.
Každé štěňátko zkontrolujte, zda dobře dýchá, je dobře očištěné, suché a ma podvázaný pupíček. Pokud dýchá špatně, použijte odsavačku hlenů pro kojence, přiložte hadičku ke každé nosní dírce a odsajte případnou plodovou vodu, kterou štěňátko vdechlo. Pokud nedýchá, zkuste jemně stlačovat hrudníček a štěňátko celé masírujte. Většina štěňat se nakonec rozdýchá a nemá žádné následky.
Je dobré označit každé štěně jinak barevnou bavlnkou, zvážit jej a co nejdříve přiložit ke struku. Sání pomáhá stimulovat další stahy a porod pak hezky pokračuje. Údaje si zapište – hmotnost, polohu při porodu (hlavou či zadečkem) a zda se štěnětem odešly plodové obaly a placenta a
s jakou chutí saje. A jakou barvou je označené.
Pokud placenta neodešla se štěnětem, odchází většinou chvíli po něm, s další vlnou silnějších stahů. Nelekejte se, pokud se objeví první další štěně, obalů někdy odchází více najednou, snažte se mít ale vždy přehled o jejich počtu.
Pokud bude fena chtít obaly jíst, nebraňte jí, ale nenechávejte ji sníst všechny. Mívají pak průjem.
Poslední plodové obaly by měly odejít nejpozději do 2 – 3 hodin po narození posledního štěněte.
Konec porodu poznáte tak, že je fena klidná, netlačí a nechává štěňata sát. Pokud máte pochybnosti o vypuzení všech lůžek anebo dokonce štěňat, volejte číslo pohotovosti, aby se děloha ultrazvukem zkontrolovala. Zadržení lůžka je potenciálně život ohrožující stav!
Po porodu je vhodné domluvit se na individuální návštěvě ordinace spolu se štěňaty, aby se zkontrolovala fenka i štěňata.
Poporodní období trvá dva až tři týdny, výjimečně i déle, kdy z porodních cest odcházejí zbylé očistky, které jsou zpočátku nazelenalé a později hnědavé. Nesmí nijak zapáchat a intenzita výtoku by se měla stále snižovat. Jakékoliv silnější krvácení či zapáchající výtok ihned konzultujte.
Přejeme bezproblémový průběh porodu a hodně radosti se štěňátky.
MVDr. Marcela Bedrníková a kol.

Autor: kolektiv kliniky
menu
Jak uplatnit dárkový poukaz?

Dárkový poukaz je možné uplatnit v obou našich ordinacích na nákup zboží nebo služeb. Můžete jej tedy použít například na uhrazení nákladů na očkování, vyšetření krve, operačního zákroku, na nákup krmiva či pochoutek, diet anebo některých chovatelských potřeb. Platnost poukazu je 1 rok od data pořízení, je nutné jej uplatnit najednou a vyčerpat celou částku (nevyčerpanou částku není možné vrátit v hotovosti). Na jeden nákup či úhradu služeb je možné uplatnit i více kupónů.

Autor: MVDr. Marcela Bedrníková
menu
Proč někdy odmítáme radit po telefonu?

Protože pak vystavujeme vašeho psa riziku, že jeho stav podceníme a nechtěně tak ublížíme. Zejména v těch případech, kdy vás ani vašeho psa neznáme. Po telefonu pak neposoudíme, nakolik je jeho stav vážný, zda se může ještě zhoršit a jestli jste vy sami schopni problém skutečně objektivně posoudit. Proto, nejsme-li si naprosto jistí, že poradit bez rizika můžeme, neuděláme to a do ordinace si vás i vašeho pejska pozveme. A každý veterinář, kterému opravdu záleží na pacientech, bude postupovat stejně. Naše pohotovost je nepřetržitá, funguje 24 hodin denně, telefon nikdy nevypínáme a i když potřebujete pomoci v noci či ve svátek, jsme k dispozici.

Autor: MVDr. Marcela Bedrníková
menu
Mám nechat svého psa očkovat proti lymské borelióze?

Pokud chodíte často na procházky přírodou, je pro vašeho kamaráda očkování velmi vhodné – onemocnění je velmi vážné, často se obtížně rozpoznává, náhodný přenos nemoci je možný i jiným bodavým hmyzem a jeho četnost velmi stoupá. Očkováním vašeho psa proti lymské borelióze chráníte částečně i sebe a svou rodinu. Vakcína se pro psy úspěšně používá již více než 10 let, my lidé tuto možnost bohužel stále nemáme. První očkování se provádí aplikací dvou dávek vakcíny v rozmezí tří týdnů, přeočkování se provádí každoročně již jen jednou dávkou.
Cena očkování závisí na použitém typu vakcíny a je asi o třetinu vyšší než cena vakcinace proti infekčním chorobám.

Autor: kolektiv kliniky
menu
Mají se drápky psům zastřihávat, nebo se o ně postarají psi sami?

Psi, kteří chodí na procházky výhradně po tvrdých chodnících, mají správně postavené tlapky a nejsou příliš lehcí, většinou úpravu drápků nepotřebují – obrousí si rohovinu drápků při procházkách. Ostatní je potřebují pravidelně zkracovat. Nejste-li si jistí, jak je na tom váš pejsek, poraďte se s veterinářem, drápky posoudí a je-li třeba, naučí vás, jak drápky stříhat. A netroufáte-li si sami, je třeba pravidelně na zkracování drápků docházet.

Autor: MVDr. Marcela Bedrníková
menu
Jaké nemoci si náš pes mohl přivézt z Chorvatska, Španělska či dalších jižních zemí?

Možných onemocnění je více a postupně o nich budeme psát. Jedním z nejrizikovějších je například leishmanióza.
Leishmanióza je parazitární onemocnění přenášené sáním krve některých druhů komárů vyskytujících se v teplejších oblastech světa.
Onemocnění je přenosné i na člověka, rezervoárem nákazy jsou pro něj psovité šelmy a hlodavci žijící v rizikových oblastech. Podle některých údajů je zde pozitivních až 60% psů (na čemž se podílí i velké množství potulujících se zvířat bez majitele). V oblastech, kde jediný možný přenašeč onemocnění chybí (podmínky v ČR), je nákaza od nemocného psa nepravděpodobná, ale i vzhledem ke globálnímu oteplování se nedá vyloučit absolutně – v extrémních případech by mohla být možná.
K nákaze dochází jak při sání krve, tak ještě před ním, kdy při hledání vhodné krevní kapiláry vypouští hmyz do kůže spolu s malým množstvím slin i infekční stadia leishmanií. Ta v těle savců infikují buňky imunitního systému v kůži a v orgánech, zde se množí, buňky praskají a nová stadia napadají další buňky. Jak těžký bude průběh nákazy záleží na imunitní odpovědi hostitele, virulenci infikujících druhů a množství parazitů v těle.

Leishmanie způsobuje u lidí systémové, tzv. viscerální (orgánové) formy nebo kožní a mukokutánní formy. U zvířat se popisuje pouze generalizovaná forma, s projevy jak na orgánech, tak na kůži. Kožní projevy jsou v podobě kožních lézí - bělavých hrubých šupin v oblasti uší, nosu, ramenních kloubů a na okrajích víček a ulcerujících granulomů v těžších případech. Zasaženými vnitřními orgány bývají slezina, játra, kostní dřeň a mízní uzliny s projevy vracející se horečky, splenomegalie, hepatomegalie, zvětšení lymfatických uzlin, trombocytopenie, rychlým úbytkem tělesné hmotnosti, anémie, leukopenie a hypergamaglobulinemie (chudokrevnost a další změny v krevním obraze) a nedostatečná funkce ledvin.

Nejspolehlivějším způsobem je biopsie kostní dřeně či mízních uzlin s přímým potvrzením parazitů.
Uplatňují se i sérologické metody s detekcí specifických protilátek (ELISA), k použití jsou i rychlé „strip testy“ pro průkaz sérových protilátek. Senzitivita těchto testů (67–100%) záleží na síle imunitní odpovědi u pacientů, ale i přítomnosti protilátek u některých zdravých jedinců. Existují i další metody, s vysokou spolehlivostí, ale jejich dostupnost je limitována jejich cenou.

Onemocnění je obtížné zcela vyléčit, mohou se zmírňovat projevy, ale často se v závislosti na kondici, věku a momentálním zdravotním stavu vrací.

Prevencí je nevozit svá zvířata do rizikových oblastí (oblastí s velkým výskytem hmyzu) a pokud ano, tak je ošetřit účinnými přípravky proti savému hmyzu.

menu
Jaký souhlas mám podepsat?

Vážení klienti,
dne 25.5.2018 vstupuje v platnost nové nařízení EU o zpracování osobních údajů, tzv. GDPR, které se nás (i Vás), také týká. Jedná se o ustanovení článku 28, odstavce 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
K založení dohledatelné elektronické zdravotní dokumentace Vašeho zvířete a/případně k vystavení účtu za naše služby, získáváme Vaše identifikační údaje, tedy jméno a adresu, případně i e-mail a telefonní číslo, pokud je důvod Vás o léčbě informovat e-mailem či telefonicky.
Zakládání údajů se nijak neliší od způsobu, který jsme používali do současné doby, jen je z důvodu výše zmíněného nařízení nutné získat Váš formální souhlas se získáním a uchováváním těchto údajů.
V žádném případě se nejedná o svolení s jakýmkoliv nakládáním
s Vašimi údaji! Ty jsou chráněny heslem v počítači, ke kterému mají přístup pouze majitelé praxe a jejich zaměstnanci. Sdělujeme je pouze
v souvislosti s objednáním speciálních vyšetření či testů, a to většinou pouze Vaše jméno (nikoliv adresu) spolu s údaji o Vašem zvířeti a vždy s Vaším souhlasem při sjednání externích vyšetření či testů.
Na recepci nebo v ordinaci jsou k dispozici Pravidla pro ochranu osobních údajů v naší praxi, která si můžete přečíst. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, ptejte se, rádi Vám je zodpovíme.
Prosím, buďte tedy shovívaví, pokud po Vás budeme chtít formální souhlas s nakládáním s údaji s Vaším podpisem při návštěvě kliniky.
Nemusíte nám jej poskytnout, ale pak nebude možné vést dohledatelnou zdravotní dokumentaci Vašeho zvířete a stávající dokumentaci budeme muset smazat.
Pokud se chcete účastnit bonusových akcí našich distributorů, dostávat reklamní nabídky a informace o zboží a službách od výrobců a distributorů výrobků či služeb spojených s péčí o zvířata, můžete podepsat i rozšířený souhlas, kde souhlasíte s předáním informací o Vašich osobních údajích výše zmíněným firmám.
Tento a všechny další souhlasy můžete kdykoliv odvolat.

S poděkováním
MVDr. Marcela Bedrníková


Autor: Marcela Bedrníková
menu
GDPR v naší praxi - pravidla

Pravidla pro ochranu osobních údajů
na Veterinární klinice a ve Veterinární ambulanci pro malá zvířata v Jablonci nad Nisou a v Tanvaldu

Úvodní ustanovení
V rámci naší Veterinární kliniky v Jablonci nad Nisou nebo Veterinární ambulance v Tanvaldu (dále jen „pracoviště“) respektujeme, že osobní údaje jsou součástí soukromí člověka, a tomu je přizpůsobeno nakládání s těmito daty na pracovišti. Máme přehled o tom, kde na pracovišti jaké osobní údaje v rámci jednotlivých procesů získáváme a za jakým konkrétním účelem. Přitom respektujeme, že zpravidla je možné zpracovávat osobní údaje pouze pokud:
(i) zpracování osobních údajů ukládá přímo právní úprava (protože jsme povinni vést dokumentaci, jejíž součástí musí být identifikace klienta, je možné tyto údaje zpracovávat; protože jsme povinni předávat Komoře veterinárních lékařů stanovené osobní údaje o klientovi při vydání petpasu – je možné tyto údaje takto zpracovávat apod.)
(ii) potřebujeme dané údaje pro plnění smlouvy (protože je třeba poskytnuté služby klientovi fakturovat, můžeme tyto fakturační údaje zpracovávat; pokud bude z pracoviště zasílán výsledek vyšetření na e-mailovou adresu klienta, pak můžeme evidovat e-mail klienta, pokud klienta telefonicky informujeme o léčbě, můžeme evidovat telefonní kontakt apod.)
(iii) zpracování je nezbytné pro zajištění podstatného zájmu pracoviště nebo v zájmu veřejnosti (pokud je například veden soudní spor – příslušná data včetně osobních údajů je pracoviště oprávněno dál evidovat pro účely soudního řízení bez ohledu na to, že uplynuly například skartační lhůty)
(iv) klient se zpracováním souhlasí – souhlas vyžadujeme jen tehdy, pokud není zpracování možné dle bodů (i) až (iii); Souhlas je vždy dobrovolný a odvolatelný, podrobnosti viz článek III.)
Máme stanoveny skartační lhůty - viz článek X. – osobní údaje se na pracovišti uchovávají pouze po dobu, která je nezbytná k dosažení účelu jejich zpracování (viz body ad (i) až (iv) výše).
Článek I. informování klientů
Klienty, kteří nám poskytují své osobní údaje, informujeme o tom, proč osobní údaje potřebujeme a co s osobními údaji následně děláme. Tuto informaci Vám sdělujeme ústně v ordinaci a dalším vhodným způsobem – formou informačního formuláře vyvěšeného v čekárně a formou informačního formuláře zveřejněného na webových stránkách pracoviště.
Článek II. rozsah získávaných osobních údajů klientů
Na pracovišti vždy shromažďujeme jen takové osobní údaje klientů, které skutečně potřebujeme pro předmětný účel:
pro vedení zdravotnické dokumentace: jméno, příjmení, bydliště (případně datum narození), nikoliv však rodné číslo
pro poskytování veterinární služby: jméno, příjmení, bydliště a případně datum narození či další identifikační údaje v případě firem, dále e-mail, pokud je dohodnuto, že výsledky či jiné podklady se budou zasílat na e-mail; dále telefonní kontakt, pokud je dohodnuto, že klient bude kontaktován ohledně léčby telefonicky).
Článek III. souhlas se zpracováním osobních údajů
1/ Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, pro samotné poskytnutí veterinární služby tedy není potřeba souhlas klienta se zpracováním osobních údajů. Pracoviště tedy nikdy nepodmiňuje poskytnutí veterinárních služeb udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany klienta. Nicméně pro účely vedení zdravotní dokumentace zvířete a její dohledatelnosti je zaznamenání (tedy zpracování) osobních údajů klienta rozumné.
2/ Souhlas se zpracováním osobních údajů je po klientovi požadován pouze tehdy, pokud konkrétní osobní údaj pracoviště nepotřebuje pro plnění povinností ze zákona, ze smlouvy, ani není nezbytný pro zajištění podstatného zájmu pracoviště. Souhlas je vždy konkrétní a je kdykoliv odvolatelný. Souhlas pracoviště vždy získává pouze pro konkrétní údaje, na konkrétní dobu a pro konkrétní vyjádřený účel. Poskytnutý souhlas je archivován minimálně po dobu, kdy probíhá zpracování osobních údajů.
3/ Právní úprava nevyžaduje, aby souhlas byl písemný, každopádně pokud je souhlas vyžadován, pak s ohledem na právní jistotu je vyžadováno jeho udělení v písemné podobě (listinné nebo elektronické).
Článek IV. podmínky předávání osobních údajů zpracovateli
1/ Pokud jsou osobní údaje poskytovány/zpřístupněny pracovištěm jiné třetí osobě (myšleno nikoliv zaměstnanci ale osobě s jiným IČ ať již fyzické či právnické), za tím účelem, aby tyto údaje byly třetí osobou pro pracoviště nějak zpracovány, typicky:
veterinární lékař spolupracující na pracovišti jako OSVČ,
účetní, kterému pracoviště předává údaje o klientech,
mzdový účetní, kterému pracoviště předává údaje o zaměstnancích pracoviště,
poskytovatel web hostingu, který má k dispozici osobní údaje zveřejněné pracovištěm na internetu,
IT firma, která zálohuje data nebo spravuje počítače, na kterých jsou osobní údaje shromážděné pracovištěm uloženy
IT firma, která poskytuje cloudové úložiště dat (pokud součástí těchto dat jsou rovněž osobní údaje shromážděné pracovištěm)
a další subjekty, dle potřeb konkrétního pracoviště,
pak jsou vždy respektována tato pravidla:
předávány jsou zpracovateli jen ty osobní údaje, které jsou skutečně nezbytné pro daný účel,
pracoviště má s každým jednotlivým zpracovatelem uzavřenou vždy písemnou smlouvu (je možno i v elektronické podobě), ve které je rovněž upravena problematika ochrany předávaných osobních údajů.
2/ Smlouva se zpracovatelem musí vedle dalších údajů stanovit především předmět a dobu trvání zpracování, povahu a účel zpracování, typ osobních údajů, kategorie subjektu údajů a povinnosti a práva správce.
3/ V případě, že má pracoviště již ke dni vydání tohoto manuálu navázanou spolupráci s takovými externími subjekty, kterým jsou pracovištěm předávány/zpřístupňovány osobní údaje, pak
není-li uzavřena písemná smlouva s tímto zpracovatelem, je nutné takovou smlouvu uzavřít;
je-li uzavřena smlouva písemná smlouva s tímto zpracovatelem, je nutné prověřit, zda obsahuje veškeré stanovené náležitosti – pokud nikoliv, je třeba uzavřít dodatek, kterým se tyto náležitosti do smlouvy doplní.
Článek V. propagační materiály pracoviště
1/ Fotografie klientů ale i další osobní údaje klientů je možné na webové stránky či na facebook (ale i na jiné propagační materiály pracoviště) umístit pouze se souhlasem klienta.
2/ Fotografie zaměstnanců/spolupracujících veterinárních lékařů jsou na webových stránkách pracoviště umístěny pouze v případě, že k tomu byl dán souhlas dotyčných osob.
3/ Při zveřejňování informací o poskytovaných službách pracoviště respektuje zákonem uloženou povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, které byly získány při poskytování služeb.
Článek VI. zabezpečení osobních údajů klientů
1/ Pracoviště usiluje o co největší možné zmírnění rizika zničení, úniku a zneužití osobních údajů, a proto byla přijata vhodná technická a organizační opatření, aby byla zabezpečena jejich odpovídající ochrana, vždy s ohledem na citlivost příslušných osobních údajů.
2/ Přijata jsou tato opatření:
a) data jsou chráněna tak, aby k nim neměly přístup neoprávněné osoby:
osobní údaje klientů nacházející se v písemné podobě jsou uloženy jen v prostorách, kde se vždy pohybuje lékař a nikdy sám klient; písemné podklady s osobnímu údaji (spisy, jednotlivé výsledky vyšetření atd.) nejsou nikdy ponechávány bez dozoru a jsou uloženy na bezpečném místě, ke kterému má přístup pouze okruh k tomu oprávněných zaměstnanců/spolupracujících veterinárních lékařů; podklady nelze vynášet z pracoviště, předávat cizím osobám nebo kopírovat a kopie poskytovat neoprávněným osobám
počítače jsou chráněny přihlašovacím jménem a heslem individuálním pro každého zaměstnance/spolupracujícího veterinárního lékaře; v případě neaktivity počítače se po stanovené době automaticky uzamkne obrazovka a odemkne se až po zadání jedinečného přihlašovacího jména a hesla
b) data jsou vhodně chráněna tak, aby nedošlo k nahodilému neoprávněnému přístupu, změně, smazání; je zamezeno možnosti zkopírování dat na externí disk; data jsou pravidelně zálohována; datové úložiště je dostatečně chráněno a zabezpečeno před zneužitím či neoprávněným přístupem;
c) přístup k nashromážděným a uchovávaným osobním údajům mají pouze ti pracovníci, kteří tento přístup skutečně potřebují k plnění svých pracovních úkolů (a současně mají na pracovišti jednotliví pracovníci přístup jen k těm datům, která jsou pro ně relevantní)
Článek VII. obchodní sdělení
Pozvánky na očkování, informace o nových službách pracoviště apod. jsou posílány klientům za splnění těchto podmínek:
(i) součástí sdělení je pouze nabídka služeb či výrobků pracoviště (nikoliv třetích osob),
(ii) součástí sdělení je vždy informace o tom, že zasílání obchodních sdělení lze odmítnout, a je uveden způsob, jak toto lze provést (vždy jde o možnost provést takové odmítnutí jednoduchým úkonem a zdarma)
(iii) jde o klienta, který je prokazatelně zákazníkem pracoviště.
V případě, že je sporné, zda je splněna podmínka (iii), tedy zda jde prokazatelně o zákazníka pracoviště, pak je takové obchodní sdělení takovému klientovi zasíláno pouze v případě, že pracoviště eviduje jeho souhlas se zasíláním obchodních sdělení.
Klient může souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat. V případě že se tak stane, je tato skutečnost zaevidována a na příslušný kontakt již nejsou obchodní sdělení zasílána.
Článek VIII. zvláštní práva klientů
1/ Odpovědné osoby na pracovišti jsou informovány o tom, že právní úprava poskytuje klientům množství práv ve vztahu k osobním údajům, které pracoviště o klientech eviduje, především:
(i) právo klienta na přístup k údajům – klient má právo se dozvědět, jaké osobní údaje o něm pracoviště zpracovává, za jakým účelem, kdo k nim má přístup, jak jsou chráněny
(ii) právo klienta na opravu osobních údajů – klient má právo požadovat, aby pracoviště bez zbytečného odkladu opravilo nepřesné osobní údaje, které se klienta týkají
(iii) právo klienta na omezení zpracování osobních údajů
(iv) právo klienta vznést námitku proti použití jeho osobních údajů a právo být zapomenut
2/ Klient svá práva může uplatnit písemně (včetně e-mailu). V případě že pracoviště obdrží žádost klienta či jiné osoby týkající se osobních údajů, je tato bez prodlení předána majiteli pracoviště, který ji písemně vyřídí bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
3/ Pracoviště každou žádost vyhodnocuje individuálně, o vyřízení či zamítnutí žádosti je klient informován. V případě jakýchkoliv pochybností o postupu v těchto zvláštních případech je konzultován právní poradce pracoviště.
Článek IX. skartace, archivace
Na pracovišti jsou nastaveny mechanismy zaručující, že osobní údaje budou uloženy jen po dobu, kdy trvá účel, pro který byly shromážděny. Osobní údaje nejsou pracovištěm shromažďovány bez časového omezení, naopak, uplyne-li legitimní důvod pro jejich držení, data jsou anonymizována, případně skartována. Stanoveny jsou následující skartační lhůty:
(i) zdravotnická dokumentace (zpravidla 5 let od úmrtí pacienta, případně 5 let od poslední návštěvy pacienta, pokud je jednoznačné, že pacient již nebude na pracovišti léčen);
(ii) smluvní dokumentace se spolupracujícími subjekty (s ohledem na promlčecí dobu zpravidla 4 roky po skončení smluvního vztahu), kterými v naší praxi jsou pouze veterinární lékaři, či jiné odborně způsobilé osoby, provádějící na základě smlouvy další cílená vyšetření
(iii) další dokumenty dle konkrétních služeb konkrétního pracoviště.
Článek X. kamerový systém
1/ Pracoviště respektuje, že instalace kamerového systému se záznamem, který zabírá rovněž fyzické osoby, je zásadním zásahem do soukromí osob. Vždy jsou však dodrženy obecné zásady stanovené v tomto článku dále.
2/ Kamery jsou umístěny tak, aby jejich využití bylo efektivní k ochraně chráněných zájmů pracoviště, ale aby nedocházelo k nadměrnému zásahu do práv osob. V případě provozování kamerového systému se záznamem, který zabírá fyzické osoby, je na pracovišti zpracován „záznam o činnostech zpracování“, který stanoví podmínky provozování kamerového systému a je k dispozici pro případ kontroly. Monitorované prostory jsou označeny cedulkami s piktogramem, na recepci je k dispozici bližší informace o podmínkách provozování kamerového systému. Záznam je uchováván maximálně po dobu 5 dní. Záznam je uložen tak, aby k němu neměl přístup nikdo nepovolaný, přístup k němu mají pouze majitelé pracoviště (MVDr. Marek Bedrník, MVDr. Marcela Bedrníková).
Článek XI. proškolení o ochraně osobních údajů
1/ Zaměstnanci jsou vždy před zahájením pracovního poměru poučeni o pravidlech pracoviště o nakládání s osobními údaji. Pravidla stanovená tímto manuálem musí být dodržována, jejich dodržování je pravidelně kontrolováno a zaměstnanci jsou v problematice ochrany osobních údajů pravidelně školeni (minimálně 1x ročně).

V Jablonci nad Nisou dne 20.5.2018
MVDr. Marcela Bedrníková

Autor: kolektiv kliniky
menu
Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení GDPR“)
Veterinární klinika pro malá zvířata v Jablonci nad Nisou a Veterinární ambulance pro malá zvířata v Tanvaldu MVDr. Marka Bedrníka, IČ 47769581 a MVDr. Marcely Bedrníkové, IČ 64669599 (dále jen „klinika“ nebo „poskytovatel“ nebo „správce“) tímto v souladu s ustanovením článku 12 a 13 Nařízení GDPR svým zákazníkům – fyzickým osobám, kteří jsou ve smyslu článku 4 odst. 1 Nařízení subjekty údajů a jejichž osobním údajům je tak ve smyslu a v režimu Nařízení poskytována ochrana, poskytuje následující informace, sdělení a poučení.
1/ SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ /Správcem osobních údajů je MVDr. Marek Bedrník, sídlem U Nisy 4902/18 v Jablonci nad Nisou 466 01, IČ 47769581 a MVDr. Marcela Bedrníková, U Nisy 4902/18, Jablonec nad Nisou 466 01, IČ 64669599. Pokud má zákazník dotaz ohledně zpracování osobních údajů, je možné se na nás obrátit též prostřednictvím emailu: info@naspandoktor.cz.
2/ ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ / Na veterinární klinice nebo v ambulanci jsou osobní údaje zákazníků zpracovávány v těchto případech:
(i) potřebujeme osobní údaje pro plnění smlouvy o poskytnutí veterinární péče - pro možnost efektivně se zákazníkem při poskytování veterinární péče komunikovat a informovat jej například o stavu zvířete, výsledcích vyšetření apod., potřebujeme zpravidla telefonní číslo a e-mailovou adresu zákazníka; Pokud jsme poskytli veterinární péči, považujeme majitele zvířete za našeho zákazníka a veškeré informace o průběhu poskytování veterinární péče pak vedeme v naší evidenci, neboť tyto údaje jsou naprosto nezbytné v případě jakékoliv veterinární péče poskytované námi u daného zvířete v budoucnu.
(ii) zpracování osobních údajů nám ukládá přímo právní úprava - protože jsme povinni vést dokumentaci o poskytované veterinární péči, jejíž součástí musí být rovněž identifikace majitele ošetřeného zvířete, jsou námi zpracovávány jméno, příjmení, bydliště a datum narození zákazníka; protože nám právní úprava ukládá předávat osobní údaje o zákazníkovi uvedené v petpasu, jsou tyto údaje o chovateli, pro kterého vystavujeme petpas, zpracovávány a předávány Komoře veterinárních lékařů ČR; protože nám právní úprava ukládá, abychom veterinární služby řádně vyúčtovali a evidovali, zpracováváme údaje nezbytné pro splnění náležitostí účetních a daňových dokladů apod.;
(iii) zpracování je nezbytné pro zajištění podstatného zájmu kliniky – jsme oprávněni využívat získané kontaktní údaje stálých zákazníků pro zasílání obchodních sdělení ohledně našich služeb a produktů, naším podstatným zájmem je pak rovněž využití osobních údajů při uplatňování nároku kliniky ze smlouvy apod.;
(iv) zákazník se zpracováním souhlasí – v případě, že nám k tomu zákazník udělí souhlas, může dojít ke zpracování rovněž dalších osobních údajů –souhlas zákazníka je vždy informovaný a konkrétní co do účelu, rozsahu a doby zpracování osobních údajů, zákazník má právo jej kdykoliv odvolat.

Osobní údaje jsou námi zpracovány v rozsahu, v jakém nám je zákazník poskytl. Osobní údaje, které od zákazníka požadujeme, může zákazník vždy odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí jsme povinni vyžadovat, nemůžeme v takovém případě související službu poskytnout.

3/ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ / Pokud veterinární klinika zpracovává osobní údaje zákazníka na základě jeho souhlasu, poskytovatel je oprávněn po zákazníkovi požadovat, aby poskytnutí souhlasu písemně potvrdil. Poskytne-li zákazník poskytovateli takový souhlas, může jej kdykoli, jakoukoli formou a bez jakékoli sankce odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčeno oprávnění poskytovatele tyto osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu nadále zpracovávat k účelům, k nimž poskytovateli svědčí jiný ze zákonných důvodů zpracování. Pro samotné poskytnutí veterinárních služeb není souhlas se zpracováním osobních údajů nutný, poskytovatel poskytnutím souhlasu zákazníka ke zpracování jeho osobních údajů nepodmiňuje poskytnutí služeb veterinární péče.

4/ OBCHODNÍ SDĚLENÍ/ Zákazníky, kteří navštívili veterinární kliniku poskytovatele opakovaně, považuje poskytovatel za stálé zákazníky, nesdělí-li mu zákazník výslovně jinak. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka, které od zákazníka v souvislosti s poskytováním veterinárních služeb obdržel, rovněž i za účelem přímého marketingu vlastních produktů a služeb (např. pozvánka k očkování zvířete zákazníka). Zákazník je oprávněn kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu poskytovatele a kdykoli může jednoduchým způsobem umožněným poskytovatelem zasílání dalších nabídek odmítnout.

5/ UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ / Osobní údaje zákazníka uchovává poskytovatel po dobu nezbytně nutnou a v rozsahu nezbytně nutném k dosažení daného účelu zpracování, tj. po dobu trvání smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem a následně pak po dobu, kterou je poskytovatel povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, a to vždy právě v rozsahu nezbytném pro splnění povinností poskytovatele. Kromě toho je poskytovatel oprávněn osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu uchovávat i pro účely ochrany a/nebo uplatňování případných práv a nároků poskytovatele vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem, a to po dobu, dokud nedojde k promlčení případných nároků podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6/ ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ / Osobní údaje zákazníka mohou být poskytnuty třetím osobám, které poskytovateli poskytují odborné veterinární, účetní, právní či IT služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností Kliniky stanovených jí obecně závaznými právními předpisy či v zájmu uplatnění a/nebo ochrany nároků a práv poskytovatele vůči zákazníkovi. Před předáním osobních údajů třetí osobě je vždy poskytovatelem s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje příslušné záruky pro zpracování osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpřístupněny i dalším subjektům, ale vždy pouze tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům (např. orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím).

7/POUČENÍ O PRÁVECH ZÁKAZNÍKA / Zákazník má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, za podmínek stanovených Nařízením GDPR má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, a to ve smyslu článků 15 až 21 Nařízení GDPR. Zákazník má dále právo být bezodkladně informován o jakémkoli případu porušení zabezpečení osobních údajů, které může mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. Zákazník má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (resp. jiného dozorového úřadu s působností v oblasti ochrany osobních údajů, bude-li zřízen), má-li za to, že poskytovatel při zpracování osobních údajů (vč. případných vyřizování žádostí zákazníků) postupuje v rozporu s Nařízením. Informace o opatřeních přijatých na základě žádosti zákazníka dle čl. 15 až 22 Nařízení budou zákazníkovi poskytnuty bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Při zpracování osobních údajů zákazníka nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení.
Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

Autor: kolektiv kliniky
menu
Kolikrát denně bych měl krmit svého psa? Někdo tvrdí dát mu 1x denně větší porci, jiná zase trvá na menších dávkách několikrát za den, jak to tedy je?

Zcela zdravé dospělé psy můžete krmit jedenkrát denně, pokud nemají tendenci ke zvracení. Malá plemena, štěňata nebo naopak staré psy, nemocné či se sklonem ke zvracení nalačn, krmte minimálně 2x denně. A to vždy čerstvým krmivem, nenechávejte nikdy ani suché granule v misce dlouhé hodiny.

Autor: MVDr. Marcela Bedrníková
menu