Veterinární klinika pro malá zvířata
Aktuality
U nás vždy zaparkujete! I při sněhové kalamitě jsou parkovací plochy i přístupové cesty u obou ordinací uklizené!
Jak funguje naše pohotovost? Více v sekci Na co se ptáte...
Máte plachou kočičku, která se v čekárně bojí? Více v sekci Pro chovatele, Na co se ptáte...
Na základě aktuální úpravy právní normy jsme se rozhodli pro změnu statusu ze sdružení OSVČ na formu nově založené právnické osoby. Tou je od 1.1.2019 Veterinární klinika Bedrníkovi s.r.o., zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42836. Kromě hlavičky naší firmy se nic jiného nemění.

Veterinárním lékařům

Vážení kolegové,
rádi vám pomůžeme při stanovení správné diagnózy a řešení problémů u vašich pacientů (včetně exotů a plazů) provedením běžných i specializovaných vyšetření a zákroků, z nichž nejčastější jsou uvedeny v následujícím stručném přehledu. Operační hodiny jsou denně, zákroky je možné provádět ve dvou sálech najednou (operační sál pro břišní a kostní chirurgii, malý sálek pro stomatologii, endo vyšetření), čekací doba je cca 10 dní, v akutních případech je možné provést zákrok ihned. Bližší informace vám i vašim klientům rád podá MVDr. Marek Bedrník na telefonním čísle 606 622 104.

Příklady prováděných vyšetření nad rámec běžné praxe:
 • - specializovaná rtg vyšetření - kontrastní vyšetření GIT, cystografie, nefrografie, exkreční urografie, stresové snímky
 • - USG – kompletní vyšetření, včetně USG srdce a barevného dopplerovského zobrazení, torakocentéza
 • - ortopedické vyšetření včetně vyšetření kloubního punktátu ve vlastní laboratoři
 • - neurologické vyšetření, vyšetření CSF u psů nad 10 kg
 • - endoskopické vyšetření GIT, včetně histologie
 • - rhinoskopie (i u koček a fretek) včetně histologie
 • - laboratorní vyšetření vzorků krve, moči a trusu (biochemie a hematologie do 20 minut), analýza urolitu
 • - odběr a vyšetření bioptátů, výplašků a výtěrů, seškrabů
 • - funkční testy hormonálních poruch

Příklady prováděných specializovaných zákroků:
 • - operace rizikových pacientů v inhalační anestezii isofluranem (včetně exotů a plazů)
 • - ortopedická chirurgie – repozice fraktur (včetně fraktur pánve) s následnou fixací pomocí implantátů, řešení ruptur LCC, mediální a laterální luxace čéšky, luxace, subluxace kloubů, náhrady vazů, transpozice tuberositas tibiae, OCD, resekce hlavice femuru
 • - plastika víček, entropium, extropium, konjunktivální flap, odstranění nádorů víček, enukleace bulbu
 • - totální ablace zvukovodu (TECA), ZEPP procedura – laterální resekce zvukovodu
 • - parciální mandibulektomie, tonsilektomie, řešení oronazálních píštělí, rozštěpů tvrdého i měkkého patra, řešení fraktur čelisti
 • - thyroidektomie
 • - všechny typy hernií - perineální kýla s přemístěním musculus obturatorius
 • - drenáž prostatálních cyst, omentalizace, kryptorchidní kastrace, fimóza, parafimóza
 • - cystotomie s analýzou urolitu, uretrostomie
 • - komplikované enterotomie a intestinální resekce, anastomózy, omentalizace, plikace
 • - endoskopické odstranění cizích těles ze žaludku a u velkých plemen psů i z předních úseků tenkého střeva

Po provedeném vyšetření/zákroku vám obratem podáme telefonickou informaci, klientovi vydáme lékařskou zprávu, kterou e-mailem pošleme i vám. Po operačním zákroku probíhá první pooperační kontrola u nás, další kontroly se mohou podle závažnosti a průběhu zákroku provést na domácím pracovišti. Budeme rádi, nabídnete-li nám podobnou spolupráci.

MVDr. Marek Bedrník