Veterinární klinika pro malá zvířata
Aktuality
Ve dnech státních svátků se neordinuje, v případě potřeby prosím volejte číslo naší pohotovosti 606 622 104, od 8 do 10 a od 18 do 20 hodin.
Vážení klienti, prosím seznamte se změnou v poskytování pohotovostních služeb. Pohotovostní ošetření budeme nadále poskytovat každý den včetně víkendů a státních svátků, ale pouze v předem určených hodinách. V případě akutních stavů mimo naše ordinační nebo pohotovostní hodiny je pro Vás domluvena možnost ošetření na nejbližším pracovišti s 24-hodinovým provozem, kterým je Veterinární klinika Růžodol v Liberci, tel. 485 103 881.
Veterinární klinika Bedrníkovi s.r.o., zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42836. IČ 07722141, U Nisy 4902/18, Jablonec nad Nisou 466 01.

Veterinárním lékařům

Vážení kolegové,
rádi vám pomůžeme při stanovení správné diagnózy a řešení problémů u vašich pacientů (včetně exotů a plazů) provedením běžných i specializovaných vyšetření a zákroků, z nichž nejčastější jsou uvedeny v následujícím stručném přehledu. Operační hodiny jsou denně, zákroky je možné provádět ve dvou sálech najednou (operační sál pro břišní a kostní chirurgii, malý sálek pro stomatologii, endo vyšetření), čekací doba je cca 10 dní, v akutních případech je možné provést zákrok ihned. Bližší informace vám i vašim klientům rád podá MVDr. Marek Bedrník na telefonním čísle 606 622 104.

Příklady prováděných vyšetření nad rámec běžné praxe:
 • - specializovaná rtg vyšetření - kontrastní vyšetření GIT, cystografie, nefrografie, exkreční urografie, stresové snímky
 • - USG – kompletní vyšetření, včetně USG srdce a barevného dopplerovského zobrazení, torakocentéza
 • - ortopedické vyšetření včetně vyšetření kloubního punktátu ve vlastní laboratoři
 • - neurologické vyšetření, vyšetření CSF u psů nad 10 kg
 • - endoskopické vyšetření GIT, včetně histologie
 • - rhinoskopie (i u koček a fretek) včetně histologie
 • - laboratorní vyšetření vzorků krve, moči a trusu (biochemie a hematologie do 20 minut), analýza urolitu
 • - odběr a vyšetření bioptátů, výplašků a výtěrů, seškrabů
 • - funkční testy hormonálních poruch

Příklady prováděných specializovaných zákroků:
 • - operace rizikových pacientů v inhalační anestezii isofluranem (včetně exotů a plazů)
 • - ortopedická chirurgie – repozice fraktur (včetně fraktur pánve) s následnou fixací pomocí implantátů, řešení ruptur LCC, mediální a laterální luxace čéšky, luxace, subluxace kloubů, náhrady vazů, transpozice tuberositas tibiae, OCD, resekce hlavice femuru
 • - plastika víček, entropium, extropium, konjunktivální flap, odstranění nádorů víček, enukleace bulbu
 • - totální ablace zvukovodu (TECA), ZEPP procedura – laterální resekce zvukovodu
 • - parciální mandibulektomie, tonsilektomie, řešení oronazálních píštělí, rozštěpů tvrdého i měkkého patra, řešení fraktur čelisti
 • - thyroidektomie
 • - všechny typy hernií - perineální kýla s přemístěním musculus obturatorius
 • - drenáž prostatálních cyst, omentalizace, kryptorchidní kastrace, fimóza, parafimóza
 • - cystotomie s analýzou urolitu, uretrostomie
 • - komplikované enterotomie a intestinální resekce, anastomózy, omentalizace, plikace
 • - endoskopické odstranění cizích těles ze žaludku a u velkých plemen psů i z předních úseků tenkého střeva

Po provedeném vyšetření/zákroku vám obratem podáme telefonickou informaci, klientovi vydáme lékařskou zprávu, kterou e-mailem pošleme i vám. Po operačním zákroku probíhá první pooperační kontrola u nás, další kontroly se mohou podle závažnosti a průběhu zákroku provést na domácím pracovišti. Budeme rádi, nabídnete-li nám podobnou spolupráci.

MVDr. Marek Bedrník